Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2019.gada 12.maija lēmumu 

Ventspils lidostas pakalpojumu izcenojumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par aviāciju” 28.pantu.

Tarifs norādīts EUR BEZ PVN.