Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2017.gada 31.marta lēmumu Nr.70 prot. Nr. 10; 5.§

Ventspils lidostas pakalpojumu izcenojumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par aviāciju” 28.pantu.

Tarifs norādīts EUR ar PVN.

Lidostas_Pakalpojumu-izcenojumi_2017-001

Lidostas_Pakalpojumu-izcenojumi_2017-002