SIA “Ventspils Lidosta” publiskojamā informācija

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Informācija par SIA “Ventspils lidosta” dalībnieku sapulcēm