Finanšu pārskati

SIA “Ventspils lidosta” 2023. gada pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2023. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2023.-31.12.2023.)

SIA “Ventspils lidosta” 2023. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2023.-30.09.2023.)

SIA “Ventspils lidosta” 2023. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2023.-30.06.2023.)

SIA “Ventspils lidosta” 2023. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2023.-31.03.2023.)

SIA “Ventspils lidosta” 2022. gada pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2022. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2022.-31.12.2022.)

SIA “Ventspils lidosta” 2022. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-30.09.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2022. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2022. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-31.03.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2021. gada pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2021. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-31.12.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2021. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-30.09.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2021. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2021. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2021.-31.03.2021.)

SIA “Ventspils lidosta” 2020. gada pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2020. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2020.-31.12.2020.)

SIA “Ventspils lidosta” 2020. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2020.-30.09.2020.)

SIA “Ventspils lidosta” 2020. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2020.-30.06.2020.)

SIA “Ventspils lidosta” 2020. gada nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats (01.01.2020.-31.03.2020.)

SIA “Ventspils lidosta” 2019. gada pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2019. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2019. gada 1. pusgada finanšu pārskats

SIA “Ventspils lidosta” 2019. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

SIA “Ventspils lidosta” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2023.gadā

SIA “Ventspils lidosta” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2022.gadā

SIA “Ventspils lidosta” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2021.gadā

SIA “Ventspils lidosta” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2020.gadā

SIA “Ventspils lidosta” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.gadā

Informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu

SIA “Ventspils lidosta” informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu 2023.gadā

SIA “Ventspils lidosta” informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu 2022.gadā

SIA “Ventspils lidosta” informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu 2021.gadā

SIA “Ventspils lidosta” informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu 2020.gadā

SIA “Ventspils lidosta” informācija par saņemto un izlietoto publisko finansējumu 2019.gadā