SIA “Ventspils Lidosta” statūti

Publiskoti saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu.

SIA “Ventspils Lidosta” statūti