Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2019.gada 12.aprīļa lēmumu 

Ventspils lidostas pakalpojumu izcenojumi (PDF)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par aviāciju” 28.pantu.

Tarifs norādīts EUR BEZ PVN.