SIA “Ventspils Lidosta” pārvaldes struktūra

SIA “Ventspils lidosta” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.


SIA “Ventspils Lidosta” valde

Valdes priekšsēdētājs – Juris Tovstuļaks
Pilnvaru termiņš – 01.11.2027.

Profesionālā darba pieredze

12.2013 – SIA “Ventspils lidosta valdes priekšsēdētājs
Plānot, vadīt un koordinēt SIA “Ventspils lidosta” darbu, nodrošinot kapitālsabiedrības mērķu un uzdevumu izpildi.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ventspils lidostas attīstības projekts” koordinēšana (2013-2014)

01.2021 – Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” (vadītāja vietnieks)
Plānot, vadīt un koordinēt iestādes darbu un izpildi saskaņā ar iestādei nolikumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un kompetencēm, tai skaitā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanā. Iestādes budžeta veidošana un kontrole. ES fondu projektu ieviešana un koordinēšana, sadarbība ar atbildīgajām un vadošajām iestādēm.

08.2014 – 12.2020. Ventspils brīvostas pārvalde (projektu vadītājs)
ES fondu (Kohēzijas fondu) projektu ieviešana un koordinēšana, sadarbība ar atbildīgajām un vadošajām iestādēm

03.2010 – 12.2013 – Ventspils Augstskola (projektu vadītājs)
ES fondu projektu ieviešana un koordinēšana

07.2008 – 08.2009 – Kuldīgas pilsētas Dome (Satiksmes infrastruktūras projektu vadītājs)
Atbalsta nodrošināšana Eiropas Savienības projektu plānošanā un realizācijā, kā arī atbalsta nodrošināšana pilsētas satiksmes organizēšanas un infrastruktūras plānojumu izstrādei

Izglītība

2009 – 2011 – Ventspils Augstskola
Maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija

2005 – 2009 – Ventspils Augstskola
Bakalaura diploms, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē