SIA “Ventspils Lidosta” pārvaldes struktūra

SIA “Ventspils lidosta” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.


SIA “Ventspils Lidosta” valde

Valdes priekšsēdētājs – Juris Tovstuļaks
Pilnvaru termiņš – 06.11.2022.

Profesionālā darba pieredze

12.2013 – SIA “Ventspils lidosta valdes priekšsēdētājs
Plānot, vadīt un koordinēt SIA “Ventspils lidosta” darbu, nodrošinot kapitālsabiedrības mērķu un uzdevumu izpildi.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ventspils lidostas attīstības projekts” koordinēšana (2013-2014)

08.2014 – Ventspils brīvostas pārvalde (projektu vadītājs)
ES fondu (Kohēzijas fondu) projektu ieviešana un koordinēšana, sadarbība ar atbildīgajām un vadošajām iestādēm

03.2010 – 12.2013 – Ventspils Augstskola (projektu vadītājs)
ES fondu projektu ieviešana un koordinēšana

07.2008 – 08.2009 – Kuldīgas pilsētas Dome (Satiksmes infrastruktūras projektu vadītājs)
Atbalsta nodrošināšana Eiropas Savienības projektu plānošanā un realizācijā, kā arī atbalsta nodrošināšana pilsētas satiksmes organizēšanas un infrastruktūras plānojumu izstrādei

Izglītība

2009 – 2011 – Ventspils Augstskola
Maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija

2005 – 2009 – Ventspils Augstskola
Bakalaura diploms, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē