SIA “VENTSPILS LIDOSTA” IZSOLA ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBAS AVIĀCIJAS DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI GANĪBU IELĀ 115, VENTSPILĪ.

 1. Tiek izsolītas nomas tiesības nekustamajam īpašumam un kustamai mantai Ganību ielā 115, Ventspilī (turpmāk – Nomas objekts).
 2. Nomas objekts aviācijas degvielas uzpildes stacijas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, gaisa kuģu apgādei ar degvielu (degvielas tirdzniecībai) sastāv no:
  1. zemes gabala 400 m2 (četri simti kvadrātmetri) apmērā no Iznomātājam piederoša zemes gabala Ganību ielā 115, Ventspilī (kadastra apzīmējums 9884 001 0197);
   1. inženierbūvēm “Aviācijas degvielas uzpildes stacija” Ganību ielā 115, Ventspilī:
   2. 2004. gadā ekspluatācijā nodota betona laukums (kadastra apzīmējums 2700 017 0108 009) 244,1 kv.m. platībā ar inženiertehniskajiem tīkliem – elektroapgāde, lietus ūdens kanalizācija un labiekārtojums;
  2. naftas produktu rezervuāra būve ar tilpumu 30 kub.m. (kadastra apzīmējums 2700 017 0108 008);
  3. kustamas mantas – ar inženierbūvēm saistītais degvielas izdales mezgls “AVIĀCIJA” AR 5M3/H, rūpnīcas numurs (modelis) 1705, izgatavošanas gads – 2004.g.;
  4. zemes gabalā Ganību ielā 115, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 017 0138) esošas būves (kadastra apzīmējums 27000170108015) ar pamatlīdzekļa nosaukumu “Lidostas pagaidu ēka”.
 3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) mēnesī – 40,00  EUR + 21% PVN.
 4. Nomas objekta iznomāšanas termiņš ir pieci gadi.
 5. Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
 6. Trešā rakstiskā izsole (pieteikumu atvēršana) par nomas tiesībām notiks 2021. gada 12.martā plkst. 10.00 SIA “Ventspils lidosta” telpās Ganību ielā 103, Ventspilī, (lidostas terminālī).
 7. Nomas objektu var apskatīt klātienē, sākot no 2021.gada 05.marta līdz iepriekšējās darba dienas pirms izsoles pl.14.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63624262 vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu [email protected].
 8. Pieteikumus var iesniegt klātienē līdz 2021.gada 12. martam plkst. 10.00. SIA “Ventspils lidosta” telpās Ganību ielā 103, Ventspilī, (lidostas terminālī). Pieteikumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.
 9. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “”Ventspils lidosta” mājas lapā www.airport.ventspils.lv sadaļā “Par lidostu – Izsoles”.