SIA “Ventspils lidosta” iepirkumi

Informācija par iepirkumiem, kurus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu nepieciešams publicēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā vai iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”